Místo lékařské - ošetřovatelská rada

Brzy nás čeká velká změna. Pravděpodobně ve druhé polovině roku 2019 budou zdravotní sestry a porodní asistentky moci pacienty vidět, zkoumat a poskytovat rady - stejně jako lékaři. Za tuto dávku jim zaplatí Národní zdravotní fond. Jaké bude jeho ocenění? Jsou nové pravomoci zušlechťováním profese a krokem k větší nezávislosti sester, nebo je spíše zatěžují dalšími, špatně placenými povinnostmi? Na otázky odpovídá Zofia Małas - předsedkyně Nejvyšší rady sester a porodních asistentek.

  • Co je novinkou v poradenství pro zdravotní sestry a porodní asistentky? Koneckonců, mohou psát recepty legálně

Zofia Małas: Od poloviny roku 2015 má každá zdravotní sestra a porodní asistentka s diplomem druhého stupně v oboru ošetřovatelství nebo porodní asistence nebo s titulem odborník v oboru ošetřovatelství nebo porodnictví právo předepisovat léky samostatně (s výjimkou těch, které obsahují látky s velmi silnými , narkotika a psychotropní látky). Může také vydávat recepty na tyto léky a objednávky zdravotnických prostředků.

Současný zákon také umožňuje sestře pokračovat v léčbě nařízené lékařem a doporučit pacientovi určité laboratorní testy uvedené v zákoně.

  • Co se tedy změní?

Ošetřovatelské poradenství bude zcela novou službou financovanou samostatně z Národního fondu zdraví. Při práci na tomto novém řešení požádala profesionální samospráva o zavedení ošetřovatelského poradenství v těch oblastech medicíny, kde se léčí chronicky nemocní pacienti, např. V diabetologii, endokrinologii, kardiologii atd. Nakonec projekt, který brzy vstoupí v platnost, počítá s možností poskytování ošetřovatelského poradenství v oborech kardiologie, porodnictví a gynekologie a všeobecná chirurgie.

Pro garantované služby v oblasti ambulantní odborné péče (AOS), tj. Poskytované na odborných klinikách, je zatím připraven projekt ošetřovatelského poradenství. Nakonec chceme vytvořit zákonnou možnost, aby zdravotní sestry a porodní asistentky mohly poskytovat takové služby, zaručené také na klinikách zdravotní péče.

  • Jaké činnosti bude ošetřovatelské poradenství zahrnovat?

Sestry a porodní asistentky budou mít podobné kompetence jako lékař. Specialista s požadovanou kvalifikací uvidí pacienty, provede fyzickou prohlídku, provede diagnózu, napíše doporučení pro některé laboratorní testy a vydá recepty na léky nebo objednávky zdravotnických prostředků. Jak vidíte, pravomoci sestry a porodní asistentky se významně rozšíří.

Návrh nových právních předpisů o ošetřovatelském poradenství navrhuje, aby zahrnoval také doporučení, jak ošetřovat rány a provádět preventivní prohlídky pro včasné odhalení funkčních poruch u pacientů starších 65 let.

V případě jakýchkoli pochybností o diagnóze nebo terapii může zdravotní sestra doporučit pacienta k lékaři nebo se poradit s lékařem. Je zřejmé, že toto nové řešení bude vyžadovat postupnou změnu mentality jak lékařů, tak pacientů. Oba musí zjistit, že sestra je také schopna se dobře starat o nemocné a řádně provádět léčbu.

  • Kolik za radu dostane zdravotní sestra nebo porodní asistentka z Národního fondu zdraví?

Dohoda podepsaná ošetřovatelskou samosprávou a Národním odborovým svazem sester a porodních asistentek s ministrem zdravotnictví a prezidentem Národního fondu zdraví v červenci 2018 nám otevírá cestu k zavedení této nové služby. Ošetřovatelské poradenství bude samostatně financovanou službou plátce. To znamená, že specialisté, kteří radí pacientům, budou za to navíc odměněni. Na druhé straně rozhovory o hodnotě ocenění stále probíhají.

Nevím, odkud pocházela již tak rozšířená fáma, že zdravotní sestra měla dostávat 8 zlotých za radu od Národního fondu zdraví. Mzdová sazba dosud nebyla oznámena. Prezident Národního fondu zdraví tak učiní v příslušném pořadí. Lze očekávat, že to nemusí být jedna univerzální částka, ale alespoň dvě nebo tři různé sazby: podle toho, zda se bude jednat o odměnu za ošetřovatelské poradenství poskytované na specializované klinice (AOS) nebo v zařízení primární zdravotní péče. Je pravděpodobné, že služba domácí návštěvy komunitních sester bude rozdílná.

  • Správné ocenění je pravděpodobně klíčem k úspěchu tohoto projektu?

Sestry a porodní asistentky budou chtít uplatnit své nové pravomoci a vidět pacienty tím, že jim poradí, pokud mají finanční pobídku. Proto je důležité mít atraktivní ocenění této výhody, kterou chtějí převzít na nové, odpovědné povinnosti. Samotný předpoklad je správný a má mnoho pozitivních důsledků: zvýší prestiž profese, sestry budou mít větší samostatnost a nezávislost a současně ulehčí systému zdravotní péče.

Bude to také prospěšné pro pacienty, protože nebudou muset čekat v dlouhých řadách na získání odborné rady a předpis. Pro systém toto řešení znamená úspory, protože služby poskytované sestrami a porodními asistentkami budou levnější než lékařské rady. V praxi však bude zavedení ošetřovatelského poradenství úspěšné, pouze pokud jeho ocenění nebude hrubě nepřiměřené míře za lékařskou pomoc.

  • Jakou kvalifikaci potřebuje zdravotní sestra nebo porodní asistentka, aby mohla sama poradit?

Ne všechny zdravotní sestry a porodní asistentky budou mít tuto licenci. Pouze ti, kteří mají magisterský nebo bakalářský titul v oboru ošetřovatelství nebo porodní asistence a mají specializaci, nebo sestry a porodní asistentky, kteří byli vzděláváni v jiném režimu, ale mají specializaci, budou moci poskytnout nezávislé poradenství. Téměř třetina aktivních zdravotních sester a porodních asistentek se specializuje na to, aby jim bylo poskytováno právo poskytovat ošetřovatelské poradenství.

S hrdostí zdůrazňuji, že lidé pracující v naší profesi se neustále vzdělávají a zvyšují svou kvalifikaci. Lze proto očekávat, že v průběhu času bude v systému zdravotní péče postupně narůstat počet specialistů oprávněných poskytovat ošetřovatelskou poradenskou službu.

  • Větší nezávislost sester v mnoha zemích se již osvědčila. Myslím, že je nejvyšší čas zavést toto řešení?

Ano, zdravotní sestry a porodní asistentky ve Spojených státech, Velké Británii, Nizozemsku a skandinávských zemích jsou první linií v oblasti zdravotní péče: vidí pacienty, stanoví počáteční diagnózu a poradí. Pouze v obtížnějších případech doporučují pacienty odborným lékařům. Jedná se o významné zlepšení zdravotní péče a navíc o přínosné řešení z ekonomického hlediska.

Musíme si uvědomit, že polská společnost stárne, lékařů téměř všech specializací je příliš málo a průměrný věk zdravotní sestry je nyní 52 let. Pokud nezavedeme systémové změny, které zlepší lékařskou péči a nebudeme mladé lidi prostřednictvím různých podnětů, včetně materiálních pobídek, vybízet k tomu, aby si vybrali povolání zdravotní sestry a porodní asistentky a zůstali pracovat v Polsku, brzy budeme mít vážný problém. Při oceňování této nové výhody stojí za to to všechno vzít v úvahu.

Tagy:  Zprávy Regenerace Krása 

Zajímavé Články

add