Šablona na předpis: jak vypadá správně vyplněný recept?

Vzorec předpisu stanoví zákonodárce. Teoreticky všichni lékaři vědí, jak správně vyplnit recept, v praxi se stane, že si pacient nemůže koupit lék, protože recept je vydán nesprávně. Jak by měl správně vyplněný předpis vypadat? Jaké údaje by na něm měly být?

Šablona předpisu je uvedena v příloze 6 nařízení ministra zdravotnictví, Journal Zákonů z roku 2007, č. 97, položka 646 v platném znění d.). Podle něj má lékařský předpis rozměry nejméně 90 mm (šířka) a 200 mm (délka) a nejvýše 110 mm (šířka) a 215 mm (délka). Níže je šablona receptu. Vysvětlíme také, jak by měl správně vyplněný recept vypadat, jaké údaje by na něm měly být, aby mohl být vyplněn v lékárně.

 

1. Zde se zadává číslo provinčního oddělení Národního fondu zdraví, které odpovídá místu bydliště pacienta pro MOW NFZ - 06 nebo symbolu země EU v případě předpisů o koordinaci

2. Nařízení definuje tyto pravomoci: IW - vojenské invalidy; IB - váleční invalidi; ZK - zasloužilí čestní dárci krve; zaslouží si dárce transplantace; AZ - pacienti s azbestózou; Vojáci PO pro základní vojenskou službu, vojáci WP v aktivní vojenské službě; DN - nepojištěné děti do 18 let; KN - nepojištěné osoby, které mají nárok na dávky spojené s těhotenstvím, porodem a šestinedělím; BW - pacient s nárokem na zdravotní péči na základě rozhodnutí vedoucího obce (starosty, prezidenta) obce příslušné pro místo bydliště pacienta.

3. V případě neexistence kvalifikace zadejte „X“.

4. Osoba oprávněná vydávat recepty může předepsat až tři recepty na po sobě jdoucí období užívání, která nepřesáhnou celkem 90 dnů užívání. V takovém případě by se zde mělo zadat datum, od kterého lze vydat předpis, jinak by měl být zadán znak „X“.

Šablona předpisu: pravidla pro vyplňování receptů

  • Předpisy by měly být vyplněny čitelně a nesmazatelně.
  • Lékařský předpis (bílý) může obsahovat až pět hotových léků, potraviny pro zvláštní výživu, zdravotnické prostředky nebo jeden lék na předpis. Pokud jde o recepty na psychotropní a omamné látky, umístěte jednu drogu na předpis.
  • Pokud je pacientovi méně než 18 let a osoba vydávající recept nemůže určit věk pacienta na základě čísla PESEL, měl by být jeho věk uveden v poli „Pacient“.
  • Jakékoli změny a opravy předpisu (s výjimkami obsaženými v předpisu o lékařských předpisech) může provádět pouze a výlučně osoba oprávněná k vydávání receptů, na místo změny je umístěn podpis a osobní razítko.
  • Údaje o poskytovateli zdravotní péče a předepisujícím lékaři musí být na receptu uvedeny ve formě pečeti, otisku nebo štítku připojeného k receptu takovým způsobem, který zabrání jeho odstranění, aniž by došlo k zničení potisku předpisu.
  • Předpisy pro léky bez náhrady nebo nepojištěné léky musí obsahovat (alespoň) údaje o pacientovi, lékaři, který předpis vydal, obsah předpisu a datum vydání. V takových případech lékař nemusí používat kódované recepty.

 

 

Autor: archiv archiwnikzdrowie.pl
Tagy:  Glosář Regenerace Sexualita 

Zajímavé Články

add