Předávkování - příznaky


Definice


Předávkování je nadměrné požití psychotropního přípravku nebo léku schopného způsobit ztrátu vědomí nejdříve a poté smrt. Spíše ve francouzštině mluvíme o akutním předávkování nebo intoxikaci. Drogově závislí jsou vystaveni tomuto riziku předávkování, zejména u heroinů a morfických spotřebitelů, kteří hledají pocit opilosti nadměrně. V přítomnosti osoby, která vykazuje známky předávkování, je vhodné požádat o naléhavou pomoc a mezitím umístit subjekt do boční bezpečnostní polohy.

Příznaky


Předávkování se může projevit mnoha různými způsoby, v závislosti na molekule zapojené do akutní otravy:
 • změny vědomí;
 • ztráta vědomí;
 • čárka, která může být klidná, bez tónu nebo rozrušená;
 • neobvyklé pohyby nebo změny svalového tónu;
 • zvracení
 • deprese respiračního centra;
 • myóza, tj. kontrahovaní žáci;
 • mydriáza, rozšířené zornice;
 • snížená srdeční frekvence nebo tachykardie s příležitostnými srdečními arytmiemi;
 • zástava dýchání;
 • srdeční zástava;
 • definitivní smrt mozku

Diagnóza


Obecně jsou příznaky evokující, když jsou pozorovány všechny tyto příznaky, i když nejsou žádní svědci; Některé látky mohou být podezřelé v závislosti na symptomech. Nejlepší je mít kontakt s někým, kdo zná oběť, abychom mohli vědět, jaké látky tato osoba obvykle konzumuje. Přímé prostředí často poskytuje velké množství informací. Pokud nedojde k podezření na konkrétní látku, vzorek krve umožní dávkování možných různých molekul a zahájí léčbu. Zatímco čekáme na výsledky, je třeba zachovat důležité funkce.

Léčba


Nouzová hospitalizace je systematická v případě předávkování po urgentním lékařském transportu. Subjekt zůstane pod dohledem, dokud akce narkotik nezmizí úplně. Léčba bude upravena podle spotřebovaného léčiva. Některé molekuly jsou známé jako specifická antidotová léčiva pro některé léky a lze je použít. Poté by měl být použit detoxikační protokol, aby se drogově závislý stal zcela abstinenčním.

Prevence


Jedinou prevencí předávkování jsou informace. Je nutné vědět:
 • rizikové faktory a možné účinky v důsledku kombinace různých léků.
 • Příznaky závislosti na psychotropních látkách.


Kromě toho je jedním z hlavních rizik při intravenózním užívání drog přenos závažných onemocnění, jako je hepatitida C nebo virus AIDS. Aby se těmto komplikacím zabránilo, je možné použít injekční stříkačky na jedno použití.
Zahájením procesu detoxikace může být závislý schopen svou závislost zastavit. Tagy:  Výživa Sexualita Wellness 

Zajímavé Články

add