Perineurální cysta nebo Tarlovova cysta

Pátek, 22. listopadu 2013. - Perineurální (nebo Tarlovské) cysty jsou cysty naplněné mozkomíšním moku v nervových kořenech, které se nacházejí hlavně v sakrální oblasti páteře, i když se vyskytují v jakékoli části páteře; Mohou způsobit progresivní bolestivou radikulopatii.

Roční výskyt perineurálních cyst se odhaduje na přibližně 5%, ačkoli velké cysty, které způsobují příznaky, jsou relativně vzácné, s ročním výskytem odhadovaným na méně než 1/2 000.

Ženy jsou postiženy častěji než muži. Pacienti s perineurálními cystami mají bolesti v oblasti nervů postižených cystou, slabost svalů, obtížné sezení po delší dobu, ztráta citlivosti, ztráta reflexů, bolest při kýchání nebo kašli, zánět v sakrální oblasti, parestezie, bolesti hlavy, ischias a střev, močového měchýře a sexuální dysfunkce.

Cysty se obvykle objevují podél zadních nervových kořenů a mohou být s nebo bez chlopně. Hlavním rysem, který odlišuje perineurální cysty od jiných páteřních poranění, je přítomnost kořenových vláken míšního nervu uvnitř stěny cysty nebo v dutině cysty.

Většina perineurálních cyst je sporadická. V některých případech však byly cysty pozorovány u několika souvisejících jedinců, což naznačuje možnost rodinného charakteru s autosomálním přenosem. V některých situacích mohou být cysty symptomatické, jako jsou traumatická zranění, těžké zvedání, porod, epidurální onemocnění a poranění míchy.

Bylo také pozorováno, že virus herpes simplex může změnit biochemii těla a že příznaky perineurální cysty se během vypuknutí herpesu zhoršují. Diagnóza je založena na zobrazování magnetickou rezonancí (MRI), počítačové tomografii (CT) nebo myelografii pacientů s bolestí zad nebo ischias.

Hlavními diferenciálními diagnózami jsou meningální divertikula a dlouhá arachnoidální prodloužení, která se vyznačují rychlým vyplněním myelografie ve srovnání se zpožděným vyplněním perineurálních cyst. Diferenciální diagnóza zahrnuje také herniaci bederního disku, arachnoiditidu a u žen gynekologická onemocnění.

Léčba spočívá v lumbální drenáži mozkomíšního moku, aspiraci cysty vedené CT skenováním, dekompresivní laminektomii, excizi cysty nebo kořene nervu a fenestraci cysty a její překrývání.

Chirurgická léčba perineurálních cyst však může být komplikována pooperačními pseudomeningocely a kraniální hypotenzí, jakož i opakováním cyst. Léčba bolesti může nabídnout nechirurgickou alternativu v léčbě symptomatických perineurálních cyst. U pacientů s progresivními a dlouhodobými symptomy může dojít k neurologickému poškození, pokud cysty nadále tlačí na nervové struktury.
Zdroj: www.DiarioSalud.net Tagy:  Wellness Výživa Sexualita 

Zajímavé Články

add