Co vidí dítě

Vývoj zraku dítěte od narození do prvního roku věku.

- Novorozenec nevidí prakticky nic do tří měsíců věku. Od té chvíle se jeho vizuální kapacita zvyšuje a od dvanácti let již vidí jako dospělý.

Během prvních dnů života není dítě schopno používat obě oči současně, z tohoto důvodu se žáci kříží a houpají se ze strany na stranu. Po měsíci zaostří a sleduje pohybující se objekty a poté začne rozlišovat hlasitost a barvy červené a zelené.

Od tří měsíců věku se bude vaše vize rychle rozvíjet, takže budete moci vnímat detaily, zaostřit a vidět prakticky v jakékoli vzdálenosti. Dokud však nebudete moci rozeznat objekty až po čtyřech měsících, pak je začnete sledovat očima.

Šestiměsíční dítě již rozlišuje všechny barvy, zírá na malé objekty, vnímá hloubku a dívá se na objekty, které se pohybují velmi rychle. Když dosáhnete svého prvního roku věku, je podle informací poskytnutých portálem Infosalus zrak dítěte jako zrak dospělého .

Podle rozšířené oftalmologické oblasti Dr. Vergés ve Španělsku mohly mít děti ve věku tří nebo čtyř měsíců, které nesledují oběma očima předmět, obtížně pohybují jedním nebo oběma očima, místo toho je pohybují ve všech směrech nebo je překračují problémy se zrakem

Pixabay. Tagy:  Glosář Zdraví Rodina 

Zajímavé Články

add