Napsání pocitů po traumatickém zážitku pomáhá překonat

Úterý 28. října 2014.- Studie ukazuje univerzálnost pocitů a myšlenek po tomto typu události.
Když utrpíte bolestivou zkušenost, je třeba vyjádřit to, co v té době cítíte, a vyjádření těchto pocitů v roli pomáhá překonat traumatu ve střednědobém výhledu. Podle vyšetřování, které porovnalo prostřednictvím expresivního psaní, reakce Španělů a Američanů po 11-M.
„Po 11-M jsme měli bohužel příležitost zeptat se lidí, kteří prožili tuto zkušenost přímo nebo nepřímo, co si mysleli a jak se cítili po útocích, “ vysvětluje Itziar Fernández Informační a vědecké zpravodajské službě (SINC), autor studia a profesor na Národní univerzitě distančního vzdělávání (UNED).
Na základě účtů 325 lidí žijících ve Spojených státech a 333 obyvatel ve Španělsku výzkumník a její tým zkoumali, jak obě populace vyjádřily své pocity a myšlenky slovy.
Prostřednictvím počítačového programu LIWC (lingvistické vyšetřování a počet slov) byly analyzovány texty a bylo zjištěno, že ti, kteří z vyprávění o traumatických událostech nejvíce těží, jsou ti, kteří používají kognitivnější slova (introspekce a kauzální), používají velké množství pozitivních emocionálních slov a mění zájmena a vlastní reference.

Skupinové povědomí

Pocity událostí (hněv, bezmoc, strach) byly mezi oběma zeměmi podobné, v období mezi třetím a osmým týdnem po útoku.
Byl však zjištěn důležitý rozdíl. „Zatímco Američané měli více individualistickou vizi, Španělové vyprávěli více o sociálních procesech, “ uvádí studie. Například po 11. září nedošlo k žádným masivním demonstracím, jako k nim došlo ve Španělsku.
Kromě této odlišnosti výzkum dospěl k závěru, že psaní o traumatu má ve střednědobém horizontu (po dvou měsících) pozitivní účinky. "Ačkoli se v krátkodobém horizontu afektivní příznaky zhoršují (vyprávění způsobuje oživení a zhoršuje negativní náladu), ve střednědobém a dlouhodobém horizontu jsou lepší a méně navštěvují lékaře, " říká.
Tento účinek je však v rozporu s nadměrnou spotřebou médií. Bylo tedy zjištěno, že po osmi týdnech po 11-M byli lidé, kteří opakovaně viděli obrazy útoků, horší než ti, kteří nevěnovali pozornost televizi.
Zdroj: www.DiarioSalud.net Tagy:  Zdraví Výživa Rodina 

Zajímavé Články

add