Genetická manipulace s cholesterolem

Objevili genetické ošetření, které eliminuje nadbytek cholesterolu.

- Cholesterol hraje v těle zásadní roli, i když jeho účinky se mění v závislosti na typu: špatný cholesterol nahromaděný v tepnách je jedním z nejčastějších zdravotních problémů. Toto je známé jako hypercholesterolémie. Studie provedená na Perelmanově lékařské fakultě na Pennsylvánské univerzitě ve Spojených státech však ukázala, že akumulaci cholesterolu lze zabránit, pokud se manipuluje s genem odpovědným za expresi proteinu, který jej metabolizuje.

Proprotein konvertáza subtilisin / kexin typu 9, nebo lépe známá jako PCSK9, zabraňuje tělu vylučovat přebytek „špatného“ cholesterolu (LDL), a proto jsou pacienti léčeni léky, které tento protein inhibují. Existují však lidé netolerantní k těmto léčbám, u nichž je nedávný objev obzvláště významný pokrok.

Výsledky publikované v časopise Nature Technology ukazují, že terapie genetickou modifikací může tyto léčby nahradit a eliminovat cholesterol pacientů s hypercholesterolémií. Nezapomínáme, že strava je prvním výchozím bodem, na který se specialisté zaměřují při léčbě hromadění cholesterolu.

Sergey Nivens - 123RF.com Tagy:  Rodina Wellness Sexualita 

Zajímavé Články

add