Většina z nich nechce přestat kouřit

Tři ze čtyř kuřáků nepřemýšlely o odvykání cigaret.

- Podle jedné studie tři ze čtyř kuřáků (75%) neměly v úmyslu přestat kouřit, ve srovnání s pouhými 7%, kteří se na to aktivně připravovali. K tomuto závěru dospělo šetření, kterého se zúčastnilo více než 57 000 lidí z více než 20 zemí.

Studie rozdělila kuřáky do tří skupin podle záměru přestat: kuřáci, kteří necítili potřebu změnit své chování (skupina zvaná „před zvážením“), kuřáci, kteří věděli, že by měli přestat kouřit nebyli však připraveni tak učinit („ve stavu pozornosti“) a kuřáci, kteří se aktivně připravovali na odvykání od tabáku („ve stavu přípravy“).

Autoři studie poznamenali, že klasifikační systém, který použili k identifikaci úrovně přípravy kuřáků na ukončení kouření, může zemím pomoci navrhnout účinnější kampaně proti kouření. Rovněž zdůraznili, že „strategie by mohly zahrnovat veřejné vzdělávací aktivity a mediální kampaně, které by motivovaly kuřáky, kteří jsou ve státě, aby zvážili ukončení kouření.“

Šetření bylo zahájeno v Centrech pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v roce 2009 a vyšetřování trvalo čtyři roky.
Pixabay. Tagy:  Glosář Výživa Rodina 

Zajímavé Články

add