Střevní flóra souvisí s chováním a pamětí

Existuje stále více důkazů, že bakterie, které obývají tělo, hrají klíčovou roli ve vývoji mnoha patologií. Některé studie navíc uvádějí jejich vztah k chování a některé kognitivní schopnosti, jako je paměť.

Bakterie, které tvoří střevní flóru, jsou schopny komunikovat s mozkem a ovlivňovat aspekty, jako je chování nebo paměť, kromě toho by mohly mít velmi důležitou roli v některých patologiích, jako je syndrom dráždivého střeva, jak se zdá z nejnovější výsledky výzkumné linie režie Stephena Collinsa, profesora Fakulty zdravotnictví na McMaster University v kanadském Ontariu.

Na semináři, který vyučoval v Gastroenterologické službě Fakultní nemocnice Valle de Hebron v Barceloně, vysvětlil Medical Journal, že dosud získané důkazy posilují teorii, že bakterie komunikují s mozkem a mají vliv na některé z jeho funkcí

Co říkají myši?


Studie této pracovní skupiny srovnávala chování zvířecího modelu bez patogenů se skupinou kontrolních myší a dospěla k závěru, že existují významné rozdíly v úrovni úzkosti a paměti. Skupina axenických myší měla mnohem méně vzpomínek a úzkosti, pokud jde o nemodifikovaná zvířata. Ve druhé fázi byla střevní flóra transplantována z normálních myší na ty, které neobsahovaly patogeny, a bylo zjištěno, že přítomnost bakterií měla vliv na chování těchto zvířat. Další podobná práce spočívala v provedení křížové transplantace střevních bakterií mezi skupinou velmi klidných myší a jinou agresivními.

Výsledkem bylo, že klidná zvířata se stala násilnou a naopak. Tyto změny chování by navíc mohly souviset s hladinou BDNF (neurotrofického faktoru pocházejícího z mozku) v hippocampu. V případě syndromu dráždivého tračníku Collins sdělil Medical Journal, že „věříme, že změny v bakteriích by mohly vysvětlit, do značné míry fyzické a behaviorální problémy, kterým tito pacienti trpí. “

60 až 80 procent lidí, kteří trpí touto gastrointestinální poruchou, má příznaky stresu, úzkosti nebo deprese, takže před deseti lety se předpokládalo, že to může být psychosomatický proces. "Dokud jsme nezačali vidět, že v 25 procentech případů byla tato choroba spojena s bakteriální infekcí, " řekl. Později velká studie ve Velké Británii ukázala, že 30 procent lidí, kteří oni utrpěli otravu salmonelami vyvinul syndrom přetrvávajícího podrážděného střeva, který zůstal nejméně dva roky.

Další z velkých děl, která vedla k rozcestí v této oblasti výzkumu, byl v čele s Fermínem Mearinem, ředitelem služby trávicího systému lékařského centra Teknon v Barceloně, po otravě více než 400 lidí v Torroella de Montgrí za konzumaci koky od Sant Joan ve špatném stavu. U velké části pacientů se později vyvinul syndrom dráždivého střeva. V kanadském Ontariu byla podobná studie provedena ve skupině postižené přítokem vody kontaminované Escherichia coli v květnu 2000. V této práci bylo také možné prokázat, že více než 30 procent těchto lidí se vyvinulo tento problém a většina z nich udržovala gastrointestinální poruchu o deset let později.

Někteří ano a jiní ne


Jednou z velkých pochybností, které z těchto zjištění vyvstávají, je to, že někteří jedinci vystavení těmto bakteriím vyvíjejí patologii a jiní ne. Aby se pokusili vyřešit hádanku, kanadští vědci se rozhodli prozkoumat geny pro nové stopy. Tato linie práce dala na stůl čtyři různé SNP, které jsou spojeny s procesem prostupnosti střeva a receptory TIR (translocated intimin receptor), které jsou důležité pro rozpoznávání a boj proti bakteriím, které napadají organismus.

Zdroj: www.DiarioSalud.net Tagy:  Wellness Zprávy Glosář 

Zajímavé Články

add