Bipolarita urychluje stárnutí

Studie o DNA u osob s bipolární poruchou odhalila nové objevy.

Přečtěte si v portugalštině.

- Vyšetřování New King's College v Londýně ukázalo, že ti, kteří trpěli bipolární poruchou, mají tendenci stárnout rychleji, hlavně proto, že u některých pacientů jsou některá onemocnění častější.

Studie, publikovaná v časopise Neuropsychopharmacology, se pokouší vysvětlit, proč je bipolární porucha spojena s kardiovaskulárními onemocněními, diabetem 2. typu a obezitou. K dosažení tohoto cíle výzkum zkoumal 63 lidí s bipolární poruchou, 74 příbuzných 1. stupně a 80 zdravých lidí.

Po analýze vědci dospěli k závěru, že bipolární pacienti mají kratší telomery, struktury přítomné na konci chromozomů, které chrání před stárnutím . Na základě tohoto zjištění se vědci nyní pokoušejí prokázat, které genetické faktory mají největší vliv na zrychlené stárnutí lidí.

Antonio Guillem Tagy:  Glosář Rodina Výživa 

Zajímavé Články

add