Afinita mezi lidmi ovlivňuje způsob, jakým mozek zpracovává pohyb

PONDĚLÍ, ŘÍJEN 08. 2012
Podle nového výzkumu Institutu mozku a tvořivosti na University of Southern California (USC), zveřejněného v „PLoS ONE“, může mít tato osoba vliv na to, jak se jí to líbí nebo ne. Pozorování něčího pohybu většinou způsobuje „zrcadlový efekt“, tj. Aktivují se části mozku zodpovědné za motorické dovednosti. Nová studie však ukazuje, že pokud se člověku nelíbí osoba, která pozoruje, mozková aktivita spojená s motorickými činnostmi povede k „diferenciálnímu zacházení“ a může se například zdát, že se tato osoba pohybuje pomaleji. .
„Výzkum si klade otázku, zda sociální faktory ovlivňují vnímání jednoduchých akcí, “ vysvětluje Lisa Aziz-Zadeh, profesorka na USC, která dodává, že „výsledky naznačují, že abstraktní pocit sounáležitosti se skupinou, a nejen rozdíly v fyzický vzhled, může ovlivnit základní senzoricko-motorické zpracování. ““
Předchozí výzkum již ukázal, že fyzická nebo rasová podobnost může ovlivnit mozkové procesy a že existuje více empatie pro lidi, kteří vypadají podobně.
V této studii vědci kontrolovali rasu, věk a pohlaví, ale představili základní příběh pro účastníky, kteří mají sklon odmítat některé lidi, které pozorovali. Polovina tedy byla prezentována jako neonacisté a druhá polovina jako příjemní a otevření lidé. Všichni účastníci přijatí do studie byli židovští muži.
Vědci zjistili, že když se lidé dívali na někoho, koho se jim nelíbilo, část jejich mozku, která je aktivována během „zrcadlového efektu“ - pravého ventrálního premotorového kortexu - vykazovala odlišný vzorec aktivity pro jednotlivce, které se mu nelíbily ve srovnání s jednotlivci, kteří to měli rádi.
Je důležité poznamenat, že účinek byl specifický pro pozorování jiné osoby; když účastníci jednoduše sledovali videa, nebyly žádné rozdíly v mozkové aktivitě v motorické oblasti.
"Dokonce i něco tak základního, jako způsob, jakým zpracováváme vizuální podněty hnutí, je modulováno sociálními faktory, jako jsou naše mezilidské vztahy a příslušnost k sociální skupině, " říká Mona Sobhani, hlavní autorka studia a doktorandka na Neurovědy v USC.

Zdroj: www.DiarioSalud.net Tagy:  Glosář Wellness Zdraví 

Zajímavé Články

add