Vědci navrhují novou klasifikaci typů rakoviny

Středa, 18. září 2013. - Vědci z University of California v San Diegu ve Spojených státech navrhují nový přístup zvaný stratifikace na síti (NBS) k identifikaci podtypů rakoviny podle toho, jak mutace ovlivňují sítě nebo genetické systémy sdílené namísto jedinečných mutací každého pacienta, jak byly zveřejněny v tomto nedělním pokročilém digitálním vydání „Nature Methods“.

Nádory na rakovinu téměř nikdy nesdílejí stejné přesné genetické mutace, což je skutečnost, která zmatila vědecké úsilí o lepší klasifikaci typů rakoviny a vývoji konkrétnějších a účinnějších léčebných postupů.
„Subtypování je nejzákladnějším krokem k dosažení cíle personalizované medicíny, “ řekl vedoucí výzkumník Trey Ideker, vedoucí oddělení genetiky na Kalifornské lékařské fakultě v San Diegu a profesor na katedrách Medicína a bioinženýrství stejného univerzitního centra.
„Na základě údajů o pacientech jsou pacienti zařazeni do podtypů s přidruženou léčbou. Například je známo, že podtyp rakoviny dobře reaguje na léky A, ale nikoli na lék B. Bez podtypů má každý pacient stejný aspektem, a my nevíme, jak zacházet jinak, “vysvětlil.
Nedávný pokrok ve znalostech a technologiích usnadnil (a méně nákladné) sekvenci jednotlivých genomů, zejména při léčbě rakoviny, což je v zásadě onemocnění genů.
Ale geny jsou „nesmírně heterogenní, “ řekl Ideker. Mutované geny ovlivněné jinými faktory způsobují onemocnění, jako je rakovina, patologie, která je u každého pacienta geneticky jedinečná, což může ovlivnit účinnost a výsledky klinické léčby.
„Když se podíváme na údaje o pacientech na genové úrovni, vypadá každý jinak, “ řekl Ideker. "Ale když se podíváte na postižené sítě a biologické systémy, zdá se, že se jedná o shluky. Neexistují mutované geny na stejném místě, ale mutace se objevují ve stejných genetických drahách, " řekl tento expert.
Konkrétně vědci pozorovali somatické mutace přítomné v nádorech, ale nikoli ve zdravých tkáních, v údajích od pacientů s rakovinou plic, dělohy a vaječníků sestavených programem Cancer Genome Atlas, pokračujícím programem Národních institutů Americké zdraví sbírat a katalogizovat genomy tisíců pacientů s rakovinou.
Ideker řekl, že přístup NBS má okamžité klinické využití. Genomové sekvenování pacientů s rakovinou se rychle stává standardní součástí diagnózy, takže podle tohoto vědce mohou lékaři pomocí NBS lépe přizpůsobit léčbu rakovinnému podtypu a v závislosti na výsledcích léčby Vraťte výsledky zpět do databáze, abyste zdokonalili a vylepšili terapie rakoviny tak, aby byly co nejvíce personalizovány pro samotné jednotlivce.
Zdroj: www.DiarioSalud.net Tagy:  Zprávy Rodina Wellness 

Zajímavé Články

add