Lékařská fakulta provádí u studentů měření metabolického syndromu

Čtvrtek, 21. března 2013. - Projekt včasného měření metabolického syndromu, který se provádí u studentů Lékařské fakulty BUAP, by mohl přispět k prevenci nemocí, jako je diabetes mellitus, hypertenze nebo obezita u studentů s dědičným původem.
María de Lourdes Martínez Montaño, koordinátorka Ústavu biochemie Lékařské fakulty BUAP, uvedla, že tato studie začala před dvěma lety prováděním testů na glukózu, triglyceridy, cholesterol, měření krevního tlaku a elektrokardiogramy, na datum, kdy byla pokryta čtvrtina vzorku populace.
Uvádí, že předběžné výsledky, pokud jde o předchůdce své rodiny, zaznamenávají, že 25, 2% je predisponováno k diabetes mellitus, 56, 7% k vysokému krevnímu tlaku, 41, 2% k obezitě, nadváze nebo obojím a 26, 8% má kardiovaskulární anamnézu.
"Domníváme se, že v rámci studie je důležité odhalit rodinné dědičné stavy, protože ačkoli není podmíněno, že se bude patologie vyvíjet, nejvhodnější je, aby si byli studenti vědomi a jako studenti zdravotnického prostoru přijali příslušná opatření."
Koordinátor projektu znovu zdůraznil význam toho, že tito studenti mají zdravou stravu, zdravé rozvrhy spánku a probuzení a starají se o konzumaci alkoholu a tabáku, aby nezvyšovali šance na trpění těmito chorobami.
"Máme v úmyslu nejen tyto studenty včas odhalit a sloužit jim, ale také to, aby se stali didaktickým projektem, protože v různém čase se budou touto otázkou zabývat, máme v úmyslu to být životní zkušeností ve formativním procesu."
Martínez Montaño zdůraznil, že metabolický syndrom je tiché onemocnění identifikované jako předehra k diabetu nebo kardiovaskulárním problémům, které postihuje asi 25 procent ekonomicky aktivní populace a 60 procent starších dospělých v Mexiku.
Je třeba poznamenat, že v tomto projektu fungují různá oddělení fakulty a v budoucnu se má replikovat i v jiných institucích, a to nejen za účelem včasného odhalení rizikových faktorů u studentů, ale že funguje jako vzdělávací zkušenost budoucích lékařů.
Zdroj: www.DiarioSalud.net Tagy:  Glosář Rodina Zprávy 

Zajímavé Články

add