Hluboká stimulace mozku: Protokol, rizika, vedlejší účinky a dohled


Hluboká mozková stimulace, také nazývaná ECP, je chirurgická technika, která zahrnuje implantaci dvou elektrod v určitých hlubokých oblastech mozku, aby se stimulovaly určité skupiny neuronů pomocí nízkého elektrického proudu, aby se zvýšila nebo inhibovala jejich aktivita. Tato chirurgická technika umožňuje léčit příznaky neurodegenerativních nebo psychiatrických onemocnění, jako jsou těžké formy Parkinsonovy choroby, esenciální otřesy nebo určité dystonie.

Neúčinnost jiných ošetření


Připomeňme, že ECP se doporučuje, pokud není jiná dostupná léčba účinná nebo dostatečně dobře tolerována pacientem.

Rizika


Veškerý chirurgický zákrok a veškerá anestézie jsou činy, které mohou někdy způsobit komplikace. Mohou se objevit, stejně jako v případě jakéhokoli chirurgického zákroku, tromboflebitida dolních končetin spojená s dlouhodobým pobytem v posteli, což vyžaduje preventivní léčbu antikoagulantem, aby se zabránilo plicní embolii, ale také infekčním rizikům a hemoragické i pooperační bolesti.

Na druhou stranu se mohou také objevit rizika způsobená celkovou anestézií. Hluboká stimulace mozku obsahuje specifičtější rizika, jako jsou výkyvy nálady, kognitivní poruchy, motorické poruchy a smyslové poruchy.

Hemoragické riziko se může objevit v okamžiku umístění elektrody a může souviset s výskytem malého lokalizovaného hematomu, který sám zmizí v důsledku krvácení z cévy během umístění elektrod.

Multidisciplinární proces a provize

Konzultace neurologa


První konzultace s neurologem umožňuje určit možnou indikaci ECP.

Neurologické vyšetření během hospitalizace


Několikadenní hospitalizace v neurologické službě umožňuje neurologické vyšetření, které nejčastěji zahrnuje MRI i psychologické vyšetření.

Multidisciplinární komise


Multidisciplinární komise zahrnuje tým neurologů a neurochirurgů, kteří rozhodnou o způsobech provádění ECP.

6 měsíců až jeden rok


Před zásahem je často nutné období 6 měsíců až jednoho roku, aby se tým mohl připravit na choulostivý a stále špatně procvičený zásah.

Výsledky


Pozitivní účinky jsou často prokázány u Parkinsonovy choroby nebo třesu. Pro dystonii jsou však tyto lhůty mnohem delší a výsledky méně konkrétní.


Foto: Andrea Danti - Fotolia.com Tagy:  Wellness Glosář Výživa 

Zajímavé Články

add