Lidský mozek zachází s protézami jako s částí těla

Úterý, 12. března 2013. - Podle studie zveřejněné ve středu v Plos One Mariellou Pazzagliovou a jeho kolegy z Sapienza University a „IRCCS Fondazione Santa Lucia“ v Římě (Itálie), podporovaná Mezinárodní nadací pro výzkum v Paraplegii.


Vědci zjistili, že účastníci invalidního vozíku s poraněním míchy vnímají okraje těla jako plastické a pružné při zahrnutí invalidního vozíku, bez ohledu na čas, který uplynul od jejich zranění nebo zkušenosti s použitím židle. kol.

Pacienti s poraněním dolní míchy, kteří udržují pohyb horní části těla, účastnící se tohoto výzkumu, prokázali silnější spojení invalidního vozíku s jejich tělem než ti, kteří měli problémy s míchou v celém těle.

Podle autorů to naznačuje, že místo toho, aby to bylo považováno pouze za prodloužení imobilních končetin, se invalidní vozíky staly hmatatelnými a funkčními náhradami postižené části těla. Pazzaglia vysvětluje: „Tělesné povědomí o nástroji se objevuje nejen jako prodloužení těla, ale jako náhrada a je součástí vlastní funkčnosti.“

Předchozí studie ukázaly, že lidé s protézami, které prodlužují nebo obnovují pohyb, mohou nástroje učinit součástí jejich fyzické identity, ale pokud je tato integrace způsobena dlouhodobým používáním nebo výsledkem změněných senzorických informací, není jasné.

Na základě výsledků této studie autoři naznačují, že to může být poslední, protože se zdá, že mozek neustále aktualizuje tělesné signály tak, aby tyto nástroje začleňovaly do těla. Výzkum uzavírá, že tato schopnost může mít uplatnění při rehabilitaci lidí s tělesným postižením.

Zdroj: www.DiarioSalud.net Tagy:  Wellness Výživa Zprávy 

Zajímavé Články

add