Objevil se gen hluchoty

Experiment s myší nám umožnil identifikovat gen, který určuje sluchovou kapacitu.

Přečtěte si v portugalštině

- Hluchota je rozšířené onemocnění na celém světě, ale jeho příčinu zatím nebylo možné určit. Vědci z University of Rochester (USA) však objevili objev, který by mohl změnit život neslyšících .

Díky experimentům s myší vědci zjistili, že nepřítomnost genu Foxo3 (jeho vědecký název je vidlice O3) přímo narušuje vnímání zvuků a že k boji s touto chorobou může sloužit protein související s dlouhou životností.

"Ačkoli již bylo identifikováno sto genů spojených se ztrátou sluchu v dětství, o genech, které regulují regeneraci sluchu po vystavení hluku, je známo jen málo, " Patricia Whiteová, docentka na katedře Neurovědy University of Rochester.

K dosažení tohoto závěru vědci provedli modifikace na myších tak, že neměli gen Foxo3 . Poté pozorovali, že tato laboratorní morčata nemohla obnovit svůj sluch po vystavení vysokým hladinám hluku.

„Objevení toho, že Foxo3 hraje důležitou roli v přežití vnějších vláskových buněk, je významným pokrokem . Naše studie ukazuje, že tento gen by mohl hrát významnou roli při určování, kteří jedinci mohou být náchylnější ke ztrátě sluchu způsobené hlukem.“ White prohlásil.

V současné době se odhaduje, že přibližně 30% populace starší 65 let má sluchové postižení . Tento objev by mohl znamenat průlom v situaci milionů lidí.

Monika Wisniewska
Tagy:  Zdraví Zprávy Sexualita 

Zajímavé Články

add