Potvrďte, že parazitní DNA ovlivňuje vývoj rakoviny

Pondělí 11. srpna 2014. - Mezinárodní vyšetřování se španělskou účastí identifikuje mechanismus, pomocí kterého jsou stovky mutací zavedeny do plicních a kolorektálních nádorů.

Transdukce sekvencí v DNA je málo známý jev a je považován za vzácný. Jeho protagonistou je 50% genomu zvaného parazitická DNA, tvořeného prvky, které se příležitostně replikují a migrují na jiná místa v genetické sekvenci.

„Zjistili jsme, že specifický typ sekvenční transdukce související s oblastí genomu zvanou LINE-1 je poměrně častý, zejména v genomech rakoviny plic a tlustého střeva, “ říká José Tubío, výzkumný pracovník institutu Wellcome Trust Sanger Institute Cambridge a první signatář článku, který vychází v časopise Science.

Společně s ním a v rámci velké mezinárodní skupiny vědců se na práci podílely čtyři další španělští vědci: Marta Tojo, Íñigo Martincorena, Jorge Zamora a Pablo Román.

Umístění nejaktivnějších prvků

Vědci analyzovali mobilitu prvků LINE-1 ve 300 genomech 12 různých typů rakoviny a zjistili, že pouze 74 z 500 000 transponovatelných prvků typu LINE-1 přítomných v lidské DNA se může pohybovat v rakovinných genomech. .
K dosažení tohoto závěru vědci vyvinuli algoritmus, který identifikuje a lokalizuje původ a nová umístění mobilních prvků LINE-1.

„Vědět, které transponovatelné prvky našeho genomu mají aktivitu v nádorech a kde se skrývají, otevírá dveře designu léků, které umlčují mutagenní aktivitu těchto 74 prvků v rakovině, aniž by bylo nutné používat širokospektrální léky, které mohou ovlivnit ostatní. regiony genomu, “říká Román, jeden ze spoluautorů práce a v současné době výzkumník na HUCA v kostním a minerálním metabolismu.

Mobilizace kompletních genů

Jak vědci poznamenali, sekvenční transdukce vyplývající z aktivity prvků LINE-1 někdy zahrnuje mobilizaci kompletních genů a jejich přenos do jiných oblastí DNA. Proto se mění struktura, počet genů a exprese genomu.
Na druhé straně „jsme zjistili, že s migrací transponovatelných prvků byly spojeny epigenetické změny. Vzhledem k tomu, že epigenetické změny úzce souvisejí s prostředím, poukazuje tato práce na nový způsob vztahu mezi genomem a tím, jak jíme a dýcháme.“, říká Roman.

Podle slov Tubia, „bude nutné provést více studií, aby bylo možné odpovědět na otázky položené tímto výzkumem o funkčních důsledcích mechanismu, který jsme pozorovali, ale není pochyb o tom, že toto zjištění poskytuje novou perspektivu zájmu o diagnostiku a léčbu. lékař rakoviny. "
Zdroj: www.DiarioSalud.net Tagy:  Sexualita Zdraví Výživa 

Zajímavé Články

add