Klonování


Definice


Klonování je umělé množení (in vitro, tj. Ve zkumavce nebo v laboratorní zkumavce) buňky nebo genu. Používá se pro přenos genetické informace (DNA) jedince do buňky a pro podporu jejího množení ve vhodném kultivačním médiu. Tato genetická manipulace umožňuje získat řadu buněk ve všech aspektech identických s původní buňkou: klony. První klonování savce na světě bylo provedeno v roce 1996 ve Skotsku. Tato ovce, zvaná Dolly, je perfektní replikou jiné ovce. Klonování člověka zahrnuje transplantaci jádra buňky do jiné buňky zvané příjemce, do které bylo odstraněno její původní jádro. Při této metodě nebudou generované buňky přesně identické s původní buňkou, protože také zasáhne genetické dědictví přijímající buňky. Klonované buňky však budou relativně stejné jako základní buňky. Je to poslední bod, který vyvolává mnoho etických problémů, protože není možné předem předvídat výsledky, kterých dosáhneme právě proto, že přijímající buňka může částečně modifikovat genetické dědictví, které bylo implantováno.

Cíle


Díky klonování je možné získat více kopií přesně podobných buněk z jedné. To umožňuje biologii studovat bakterie, například je reprodukovat ve velkém počtu se stejnými charakteristikami. V biologii klonování umožňuje výrobu vakcín, množení antigenů, které budou bojovat s viry. Klonování by mohlo v budoucnu umožnit oplodnění in vitro. To by nám umožnilo přenést genetické dědictví do buňky, která by se později implantovala do lůna náhradní matky, která by zajistila vývoj této nově vytvořené nové buňky až do narození kompletního organismu. V budoucnu se také plánuje použití klonování z terapeutického hlediska. Osoba, která vytvořila genetickou databázi, by je mohla v případě zničení svých buněk rekonstituovat ze svých vlastních buněk. Tagy:  Zdraví Glosář Sexualita 

Zajímavé Články

add