Ebola: Doporučení WHO


Vzhledem k virulenci viru Ebola byl uznán stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního dosahu. Světová zdravotnická organizace vydala zemím doporučení, aby bojovala proti šíření viru. Tento trend může zvrátit pouze koordinace mezinárodních akcí.

Země, kde dochází k přenosu viru Ebola

WHO doporučuje naléhavá opatření na vnitrostátní úrovni: k zajištění účinného boje proti infekci by měla být zavedena prevence, informovanost, dohled, sledování případů a komunikace mezi zeměmi.

Kvalitní klinická péče je nezbytná v oblastech intenzivního přenosu, aby se omezil pohyb osob. Opatření v karanténě jsou v případě potřeby možná.

Na letištích, přístavech a hraničních přechodech pozemních hranic doporučuje WHO systematické odhalování před odletem cestujících. Lidé, kteří mají nemoc podobnou infekci virem Ebola, nejsou oprávněni odejít, s výjimkou lékařského hodnocení. K usnadnění případného zacházení se symptomatickými cestujícími se země vyzývají ke spolupráci s personálem letecké společnosti.

Tato doporučení se týkají zemí, kde jsou prokázány případy: Guinea, Sierra Leone, Libérie a Nigérie.

Země s potenciálním nebo potvrzeným případem a sousedící země postižených zemí

WHO radí zemím, které mají pozemní hranice s postiženými zeměmi, aby sledovaly případy horečky nebo nevysvětlitelných úmrtí. Zdravotničtí pracovníci musí být vyškoleni v uplatňování kontrolních a preventivních postupů proti virům a musí být zaveden přístup do kvalifikovaných diagnostických laboratoří.

WHO doporučuje naléhavá opatření pro země, kde zjistily podezření nebo potvrzený případ infekce. Tato opatření by měla být přijata do 24 hodin, aby se zabránilo šíření viru.

V případě potvrzení přenosu viru je stejné chování jako v zemích, kde dochází k přenosu viru Ebola.

Všechny země

WHO vyzývá všechny země, aby veřejnosti poskytly relevantní informace o extrémně rychlém vývoji šíření viru a o opatřeních přijatých k omezení rizika expozice.

Cestující do postižených oblastí by měli být rovněž informováni o vzniklých rizicích a měli by být informováni o tom, jak provést případnou expozici viru. WHO však zdůrazňuje, že by nemělo dojít k obecnému zákazu cestování nebo obchodu.

WHO doporučuje, aby se země připravily na léčbu případů zasažených virem Ebola, zejména zaručením přístupu do diagnostické laboratoře.

Kdy bychom měli konzultovat?

WHO doporučuje, aby lidé, kteří cestovali do postižené oblasti nebo byli v kontaktu s infikovanou osobou, konzultovali s lékařem první příznaky. WHO trvá na tom, že je zapotřebí rychlé péče ke zlepšení šance na přežití a zabránění šíření viru.
Tagy:  Zdraví Sexualita Výživa 

Zajímavé Články

add