Agnosia - příznaky


Definice


Agnosia je porucha, která se projevuje nedostatkem uznání. Postižená osoba nerozpoznává předměty nebo jejich mozek není schopen je pojmenovat. Obvykle ovlivňuje pouze jeden směr; Agnosia může být vizuální, sluchová (postižená osoba nerozpozná zvuky) nebo taktilní. Původ agnosie může být způsoben různými příčinami, i když nejčastější je mozková mrtvice. Infekce, nádor, cévní problém, demence, jako je Alzheimerova choroba nebo závažná psychiatrická porucha, mohou být také příčinou agnosie. Jiné výrazy mohou vyplývat z agnosie: anosognosie (když jedinec není schopen rozpoznat prokázané onemocnění) nebo hemiasomatognosie (neschopnost rozpoznat polovinu těla jako svého vlastního), což je velmi často v případech hemiplegie po AVC.

Příznaky


Mohou být různého typu. V vizuální agnosii tedy osoba nemusí rozpoznat geometrické tvary objektů nebo nemůže být schopna navázat spojení mezi objektem a informacemi uloženými v paměti o něm; objekty jsou někdy rozpoznány, ale člověk je nemůže pojmenovat, nepamatuje si své jméno. Space agnosia odkazuje na nemožnost lokalizace objektu ve vesmíru. Sluchová agnosie se projevuje jako porucha v chápání mluveného jazyka.

Diagnóza


Diagnóza agnosie je obvykle snadná; například v případě vizuální agnosie je pacient dotazován na název určitých objektů. Někdy se také používají širší neuropsychiatrické testy. Několik lékařských testů nám může pomoci identifikovat příčiny agnosie. Pokud není zjevná příčina, jako jsou následky cévní mozkové příhody, často, je obtížné stanovit diagnózu agnosie. V těchto případech je objev jeho původu proveden hledáním možných potenciálních příčin.

Léčba


Léčba závisí na původní příčině agnosie. Lze použít různá rehabilitační cvičení, ale metody dosud nejsou dobře definovány. Kromě toho jsou některé agnosie onemocněním osiřelých a v současné době se nevyléčí. Tagy:  Zprávy Wellness Zdraví 

Zajímavé Články

add